El autoconsum a Espanya, sembla ser a punt de millorar després de la designació de Teresa Ribera com a ministra de Transició Ecològica en el Ministeri d’Energies i Medi ambient.

El autoconsum tornarà en un futur proper a tenir un paper rellevant a la generació d’energies renovables a Espanya. Segons el nou Govern, la idea és tombar l’impost al Sol i novament incentius i cosines a les persones o empreses que decideixin mirar cap a un futur ple d’energies renovables, com la solar fotovoltaica.

OBJECTIUS A CURT TERMINI?

Per aconseguir una transició energètica, els objectius que s’ha marcat la nova ministra serien, elaborar una Llei de Transició Energètica i una altra en relació amb el Canvi Climàtic.

Un altre dels objectius del govern, és l’elaboració d’un Pla Estatal de Rehabilitació Sostenible d’Habitatges i Regeneració Urbana. Amb l’objectiu de dotar a aquests d’una millora en eficiència energètica a través d’energies renovables.

Molts d’aquests punts, ja es tenen en compte per part dels ajuntaments. Aquests de forma independent han decidit oferir ajudes de diferents formes, tals com a bonificació en l’IBI o ajudes econòmiques.

EN QUÈ BENEFICIEN AQUESTS OBJECTIUS Al CONSUMIDOR?

Si en un futur proper s’eliminessin diverses barreres imposades pel autoconsum. De manera gairebé immediata apareixerien sistemes de autoconsum que ens donaria major accés a una energia consumida més neta.

QUIN TIPUS DE AUTOCONSUM EXISTEIX?

Existeixen diverses modalitats per al petit consumidor entre elles trobem el autoconsum directe. Que és el més utilitzat en aquests moments, ja que no passem energia a la companyia. No obstant això, hem de tenir en compte un autoconsum que roman en STANDBY fins que s’eliminin les traves al autoconsum. Aquest és el autoconsum o compartit.

AUTOCONSUM COMPARTIT, UNA ALTRA MANERA DE FER?

Est és un terme bastant innovador, es pretén que una comunitat de veïns, pugui gestionar la producció d’electricitat d’una instal·lació fotovoltaica. Englobant a tota la comunitat de veïns que han realitzat la millora energètica.

L’objectiu és, que es puguin beneficiar tots els veïns de l’energia que estigui produint la instal·lació de forma instantània. D’aquesta manera, s’intentarà reduir els costos d’electricitat de cada veí, en la mesura del possible.

AVANTATGES QUE OFEREIX

La inversió que s’ha de fer de manera inicial, queda dividida entre el total de veïns de la comunitat.

Un altre dels punts clau d’aquest tipus de autoconsum, és l’estalvi que suposa enfront de realitzar la inversió de forma individual. Això és a causa que l’estalvi mensual o bimensual en la factura d’energia de cada veí, es veurà reduït segons la grandària de la instal·lació.

Generalment aquesta inversió repercuteix de forma directa sobre els veïns en forma d’ajudes o incentius. En dividir la inversió entre el nombre de veïns, obtenim un benefici en la instal·lació a curt termini. Atès que s’ofereixen ajudes generals en l’IBI fet que repercuteix al bloc o comunitat de veïns. Gràcies a aquesta ajuda, amortitzem la instal·lació molt més ràpid que una instal·lació individual.