Segons es publica en la UNEF en l’últim informe anual tot apunta al fet que l’energia solar és una de les quals més inverteix i ajuda al benestar econòmic de la nostra societat.

Tal és la importància del sector fotovoltaic que, segons les dades facilitades el sector solar inverteix una mica més del doble enfront dels altres sectors en Recerca i Desenvolupament.
Segons fonts de la UNEF apunten que en 2015, es van generar mes del 35% de l’ocupació directa generada.
Però si concretem, sabem que el sector fotovoltaic crea treballs de qualitat ja que el 83,6% dels contractes van ser de tipus fix, garantint treball indefinit a professionals del sector.

Contribución sector fotovoltaico al I+D

Un altre repunt més que veiem en l’informe anual és que Espanya a estalviat la importació d’1.422 tones de petroli en el transcurs de 2015 estalviant a prop de 357,1 milions de € que van poder ser invertits en altres serveis.

Emisiones de CO2 evitadas en 2014-2015

Les perspectives de l’energia solar són molt positives, ja que aquestes apunten a un escenari molt positiu pel 2025, arribant a generar mes de 12.545 llocs d’ocupació directa i indirecte.
Un dels objectius de l’energia solar, és aconseguir la reducció de la generació de CO2, i ho aconsegueix de forma molt satisfactòria.

Ja que en 2015 es van evitar generar mes de 3.058 milers tones de CO2 a l’atmosfera. És una dada molt positiva ja que si ho comparem amb un vehicle utilitari, sabem que aquests generen 93g aproximats de CO2 per km recorregut.

Anem a suposar que un cotxe fa anualment 10.000km, ens suposaria que es necessitarien retirar uns 3.288 vehicles de la circulació per poder igualar les xifres de l’any passat.
És per això que ciutats com Barcelona, aposten per limitar el tràfic (ja que baixem el CO2) però també aposta per una energia neta i ho fa a través de les ajudes a la reforma de l’habitatge.

Des de Somsol posem a la teva disposició tot quant podem per aconseguir que et beneficiïs de les ajudes, i puguem anar plegats cap a un futur sostenible.