Projectes

Aïllades

Una instal·lació fotovoltaica aïllada és un sistema de generació sense connexió a la xarxa elèctrica que proporciona energia neta procedent de la llum del sol exclusivament.

Avantatges

 • Segueixen proporcionant energia durant hores nocturnes.
 • Tota l’energia consumida és GRATIS.
 • Ampliable en funció de la demanda.
Desavantatges

 • Necessitat de bateries que augmenten el preu.
 • Rendiment menor en situacions de baixa radiació.

Autoconsum

Una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum és un sistema de generació amb connexió a la xarxa elèctrica que proporciona energia neta procedent del Sol. Energia subministrada directament per plaques solars o bateries. Un cop esgotades les dos vies de subministrament, es consumirà a partir de la companyia.

Avantatges

 • Estalvi directe per a cada kWh no consumit de la xarxa. Arribant fins a un 85% d’estalvi amb bateries.
 • Contribució al medi ambient.
 • Estalvi directe sobre les taxes en la factura d’electricitat.
Desavantatges

 • S’ha de contractar la mínima potencia subministrada per la xarxa.

Venta a red

Bàsicament es tracta de la venda d’energia elèctrica generada per una instal·lació solar, directament a ka companyia obtenint així beneficis econòmics.

Avantatge

 • Inversió de baix risc.
 • Ingressos garantits.
 • Rendibilitat mitja-alta.
Desavantatge

 • Molts tràmits per a la posada en marxa.